Istanbul: Starověké poklady a současnost

Jen málo měst na světě má za sebou tak komplexní minulost jako kráska Bosporu. Istanbul funguje jako brána mezi světy skoro tři tisíce let. Setkávaly se tu četné kultury a bylo tu sídlo ne jedné, ale hned dvou mocných říší.