Exkluzivní prohlídka starověkého Korintu

Korint, sevřen na východě Sarónským zálivem, na který navazuje malebná krajina, se vyznačuje svou historií a ruinami starověkého města. Znalý místní průvodce vám poskytne všechny podklady a podněty k prozkoumání jeho staletých archeologických skvostů.